Z kupca ma so fan stać

pjatk, 02. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Něhdźe 80 wobdźělnikow ze 26 Budyskich wobchodow a firmow je srjedu na zarjadowanje nutřkoměšćanskeho towarstwa a wikowanskeho zwjazka do Budyskeje powołanskeje akademije přišło. Referentce Dörte Rex a Barbara Henzke spytaštej jim nowy wid na to posrědkować, z čimž su wikowarjo dźeń a bóle konfrontowani. Runje nětko, w času digitalizacije kaž tež dale a wobšěrnišeho wikowanja w interneće maja sej stacionarni wikowarjo jara ćežko. Wšědnje maja so tež rozestajeć z wubědźowanjom discounterow a nadposkitkom tworow. Referentce přitomnym radźeštej tule hru sobu njehrać. Město toho měli hladać, z čim móhli so wu­zběhnyć. To je móžno, hdyž so do tak mjenowaneho kruha jandźelow po­dadźa. Tón wobsteji z toho, zo wobchodnicy kupcej dobre začuća posrědkuja, jim poskića problemy rozrisać a jim dowěru a loyalnosć wopokazuja. To naj­lěpše, štož móže so wikowarjej stać, je, hdyž so z kupca fan stanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND