Brunicoweho plana so prawnisce wzdać

pjatk, 23. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska chce lěta 2014 wobzamknjeny brunicowy plan k Wochožanskej brunicowej jamje předźěłać a dale wjesć. Radźićeljo zwjazka su tole wčera na swojim wuradźowanju w Kamjencu jednohłósnje wobzamkli. „Mułkecy, Rowno, Trjebink a Slepo-juh maja so w swojich gmejnach swobodnje wuwić móc“, podšmórny referent planowanskeho zwjazka w brunicowym wuběrku a zwjazkowej zhromadźiznje dr. Robert Koch. Wón reagowaše na nowy koncept brunicoweho regiona, kotryž bě předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wozjewiło.

Wobdźěłać ma so brunicowy plan předewšěm w dypkach wěstotna linija, zniženje dnowneje wody, škit před imisijemi, naslědna krajina brunicoweho hórnistwa a přesydlenje. LEAG chce to hač do kónca lěta 2017 předźěłać. Po tym sćěhuje wothłosowanje z hórnikoprawniskim jednanjom. „Wuslědk toho budźe naćisk brunicoweho plana z přirodoškitnej rozprawu“, Robert Koch rjekny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND