Tule wěš, što kupuješ

štwórtk, 27. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dlěše rynki kupcow nadeńdźeš w Pančičansko-Kukowskej předawarni Njebjelčanskeje kormjernje rancow předewšěm krótko do swjatych dnjow, jutrow a hody kaž tež za čas grilowanja. Jan Kral (1), Kormjernja rancow Njebjelčicy/Monika Srocka Dlěše rynki kupcow nadeńdźeš w Pančičansko-Kukowskej předawarni Njebjelčanskeje kormjernje rancow předewšěm krótko do swjatych dnjow, jutrow a hody kaž tež za čas grilowanja. Jan Kral (1), Kormjernja rancow Njebjelčicy/Monika Srocka

Rosćacy wobrot a dźeń a wjace swěrnych kupcow je přeće kóždeho zawoda. Njebjelčanska plahowarnja rancow ma za wuspěch dobry koncept, nic jenož w produkciji, w chlěwach zawoda, ale wosebje tež w rězniskich wobchodach.

Dołhe rynki kupcow pola rěznika znaja mnozy jenož hišće z časa NDR, hdyž raz zaso k róčnym časam dobru šunku předawachu abo něšto cyle wosebiteho.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Bohaty poskitk: Wšitke tele družiny kołbasy a šunki Njebjelčanscy rěznicy sami zhotowjeja. Jeno snadny dźěl wosebiteje kołbasy přikupuja.
dalši wobraz (2) Hišće so jim derje dźe. Bórze pak budu na šunku abo kołbasu předźěłane.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND