Wobydlerjow do projektow sobu zapřijeć

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski statny minister za hospodarstwo Stefan Brangs bě z elektroawtom do Njedźichowa přijěł a sej jedyn wětrnik wobhladał. Foto: Bianka Šeferowa Sakski statny minister za hospodarstwo Stefan Brangs bě z elektroawtom do Njedźichowa přijěł a sej jedyn wětrnik wobhladał. Foto: Bianka Šeferowa

Njedźichow (SN/BŠe). Prašenje, kak hodźa so wobnowjomne energije wuspěšnje wužiwać, je dźeń a bóle tema. Toho­dla je sakski statny sekretar w minister­stwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad Stefan Brangs (SPD) zašły tydźeń swoju lětnju turu energiji wěnował. Mjez druhim bě sej wón minjeny pjatk do Nje­dźichowa dojěł, hdźež wobhlada sej wo­srjedź lěsa jedyn z třoch wětrnikow. W přirunanju k druhim zwjazkowym krajam je w Sakskej poprawom zakazane, připrawy w lěsu twarić. „Aktualny energijowy plan mamy dale wuwić. Rozmyslować měli tuž wo tym, hač so tajke připrawy pod wěstymi wuměnjenjemi tola w lěsach twarić njehodźa“, Brangs zwurazni. Tohodla přeprosy statny sekretar přećiwnikow a přiwisnikow ideje na diskusijne koło.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND