Na wjelki třěleć směć poručenje

srjeda, 30. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Konjecy/Budyšin/Bronjo (SN/at). Po najnowšej wjelčej atace na stadło wowcow w Konjecach je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) dźensa přisłušny zarjad prosył, zo by namjet za wuwzaćnu dowolnosć nastupajo w zwjazkowym přirodoškitnym zakonju formulowany zakaz třělenja přihotował. To rěka, zo smě so na wjelki Róžeńčanskeje črjódy třěleć. Za to pak je přezjednosć ze sakskim ministerstwom za wobswět a ratarstwo trěbna. „Wjesna ludnosć ma zaćišć, zo škit družin nad wšěmižkuli zajimami steji“, Harig rozłoži. Hakle wčera rano stej so wowcy plahowarja w Bronju wosrjedź wsy z dalšimaj woporomaj wjelka stałoj.

Tak je wjelk minjene połdra tydźenja w Budyskim wokrjesu dźesać wowcow morił. Kaž Vanessa Ludwig z Rěčičanskeho wjelčeho běrowa našemu wječornikej rjekny, bližimy so počasej, w kotrymž so ataki wjelka na skót zaso množa. Tež loni, to wuchadźa ze statistiski wjelčeho běrowa w interneće, je ličba zakusanych wowcow kónc awgusta rapidnje rozro­stła a docpě swój wjeršk w oktobrje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND