Image blidarstwa so přeměnja

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Blidarski mišter Tobias Cyž zhotowja w swojej Njebjelčanskej dźěłarni serijowe wudźěłki. Ze sobudźěłaćerjom Měrćinom Handrikom (wotprawa) pak wěnuje so wón tež indiwidualnym produktam. Foto: SN/Maćij Bulank Blidarski mišter Tobias Cyž zhotowja w swojej Njebjelčanskej dźěłarni serijowe wudźěłki. Ze sobudźěłaćerjom Měrćinom Handrikom (wotprawa) pak wěnuje so wón tež indiwidualnym produktam. Foto: SN/Maćij Bulank

Młodźi fachowcy wuprudźeja dźeń a bóle indiwidualnosć powołanja

Blidarske zjednoćenstwo Budyšin wustaja w Kamjencu kóžde lěto kónčne dźěła swojich wučomnikow. Žadanja stupaja, a trend je skerje indiwidualnosć wudźěłkow.

Konrad Ibisch mjez ludźimi napadnje. Hižo wonkownje dokumentuje wón lubosć k njezwučenym kombinacijam materialijow, w prěnim rjedźe metal dominuje. A přiwšěm je so młody muž za powołanje blidarja rozsudźił. „Sym so tež hižo z powołanjom kowarja rozestajał, ale so skónčnje tola za blidarstwo rozsudźił, dokelž je drjewo rjany wudźěłk“, wuswětla młody fachowy dźěłaćer. A štó praji, zo so drjewo a metal njeznjesetej? Na wučomniskim dźěle Ibischa – pisanskim blidźe – njechowaja so metalowe wobbitki w pozadku, ale tworja z drjewom jako nošny element runohódnu jednotu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND