Łužiska ćišćernja zawrjena poručenje

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tak chětře móže to hić, dźiwachu so před lětami we Łužicy, hdyž bě znata Zhorjelska ćišćernja Maxroi naraz płaćenjanjekmana. Nětko dyrbjachu sobudźěłaćerjo Łužiskeje ćišćernje přihladować, kak so połoženje předewzaća pohubjeńša. Dźensa kónča so stawizny zawoda, kotryž steješe kaž žadyn druhi za powójnsku serbsku ćišćersku tradiciju.  Fotomontaža: SN/Maćij Bulank Tak chětře móže to hić, dźiwachu so před lětami we Łužicy, hdyž bě znata Zhorjelska ćišćernja Maxroi naraz płaćenjanjekmana. Nětko dyrbjachu sobudźěłaćerjo Łužiskeje ćišćernje přihladować, kak so połoženje předewzaća pohubjeńša. Dźensa kónča so stawizny zawoda, kotryž steješe kaž žadyn druhi za powójnsku serbsku ćišćersku tradiciju. Fotomontaža: SN/Maćij Bulank

Serbske Nowiny zhotowjeja wot jutřišeho na Horach

Budyšin (SN/at). Štož bě so minjene dny po Łužicy hižo rozpowědało, je insolwencny zarjadnik, Drježdźanski prawiznik dr. Martin Dietrich, zbywacym sobudźěłaćerjam Łužiskeje ćišćernje tzwr (Lausitzer Druckhaus GmbH) w Budyšinje dźensa popołdnju na zawodnej zhromadźiznje wozjewił. Samsnu powěsć je dr. Dietrich tež jednaćelce Ludoweho nakładnistwa Domowina Marce Maćijowej pósłał: „Dźěławosć Łužiskeje ćišćernje so z wotběhom 31. awgusta 2017 zastaji.“ Rozmołwy z inwestorami a zajimcami su zwrěšćili, přistajenym su k terminej wupowědźili. Dale prócuja so insolwencny zarjadnik a towaršnicy wo to, wobłuk digitalneho ćišća dale wjesć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND