Inwestuja do regiona

wutora, 05. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym 22. raz bu Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčene. A hinak hač minjene lěta, hdyž wuhotowachu swjedźenske zarjadowanje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, wužiwachu organizatorojo lětsa přiležnosć Dnja Saksow w Lubiju a su tam wuspěšnych předewzaćelow ze Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa mytowali. Mjez lětušimi dobyćerjemi su mašinotwarski zawod z Neugersdorfa, twarska firma SKM z Hamora kaž tež dróhotwarske předewzaće STL z Niskeje. Foto: Carmen Schumann Mjeztym 22. raz bu Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčene. A hinak hač minjene lěta, hdyž wuhotowachu swjedźenske zarjadowanje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, wužiwachu organizatorojo lětsa přiležnosć Dnja Saksow w Lubiju a su tam wuspěšnych předewzaćelow ze Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa mytowali. Mjez lětušimi dobyćerjemi su mašinotwarski zawod z Neugersdorfa, twarska firma SKM z Hamora kaž tež dróhotwarske předewzaće STL z Niskeje. Foto: Carmen Schumann

22. hornjołužiske předewzaćelske myto spožčili

Lubij (CS/SN). Mjeztym 22. raz bu Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčene. Hladajo na přiležnosć su organizatorojo, Marketingowa towaršnoć Hornja Łužica-Delnja Šleska, mytowanje lětsa na Dnju Saksow w Lubiju přewjedli. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) w swojej narěči na to skedźbni, zo njebě w 90tych lětach samozrozumliwe w Hornjej Łužicy inwestować. Čas je so změnił. Ministerski prezident wobkrući, zo budźe statne knježerstwo regiony dale podpěrać, mjez druhim wězo tež Hornju Łužicu. „Móžemy jenož ramikowe wuměnjenja tworić, a te su za kóždy region jenake“, wón po­twjerdźi.

Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) zdźěli, zo bě so lětsa 16 předewzaćow wo myto požadało. Jury měješe tuž ćežki nadawk tři wuzwolić. Zhromadnje z Budyskim je Zhorjelski wokrjes nošer předewzaćelskeho myta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND