Wudawki njepoměrnje wulke poručenje

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po žnjach a wobdźěłanju role slěduje wusyw na polach. Do toho pak ratarjo pola hišće raz hnoja. Po nowej hnojenskej směrnicy Zwjazka budźetej přichodnje čas a mnóstwo změnjenej, štož łužiskim buram chětro „smjerdźi“.  Foto: SN/Maćij Bulank Po žnjach a wobdźěłanju role slěduje wusyw na polach. Do toho pak ratarjo pola hišće raz hnoja. Po nowej hnojenskej směrnicy Zwjazka budźetej přichodnje čas a mnóstwo změnjenej, štož łužiskim buram chětro „smjerdźi“. Foto: SN/Maćij Bulank

Ratarjo wo nowej hnojenskej směrnicy raznje diskutowali

Lejno (AK/SN). Nowa hnojenska směrnica Zwjazka k škitej wodźiznow a pitneje wody łužiskich ratarjow chětro poćežuje a wubudźa kritiku. „Směrnica płaći wot lětušeje nazymy, štož je jara krótkodobne. Wšitcy ratarjo maja směrnicu nałožować, tež w tych kónčinach, hdźež nimaja žane problemy z nitratom we wodźiznach.“ Tole podšmórny čestnohamtski předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs wčera na informaciskim zarjadowanju ratarjow w Lejnje. Tam zhonichu łužiscy ratarjo wo směrnicy hnojenja, wo hnojenskim prawje a wo wosebitym bilancnym posta­jenju za maćizny. „Hnojenske prawo a směr­nica hižo předležitej. Bilanca je tuchwilu hišće naćisk, ju pak ma Zwjazkowa rada 22. septembra wobzamknyć“, rozłoži nawoda referata za plahowanje rostlin, zaso rosćacych surowiznow a wobnowjomnych energijow w krajnym burskim zwjazku Andreas Jahnel.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND