Ryba wostawa dale woprawdźita delikatesa

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU, 2. wotlěwa) je prěnje karpy z Radworskeho kupoweho hata wućahnył. Foto: dpa/Jens Trenkler Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU, 2. wotlěwa) je prěnje karpy z Radworskeho kupoweho hata wućahnył. Foto: dpa/Jens Trenkler

Łužiske rybowe tydźenje a saksku karpowu sezonu su lětsa w Radworju za­hajili.

Radwor (SN/BŠe). ,,Rybarstwo charakterizuje kulturnu krajinu na wuchodźe Sakskeje. Na jara wysokim niwowje ludźo tule škit a wužiwanje přirody zwjazuja.“ Tole wuzběhny sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) minjenu sobotu w Radworju, hdźež zahajichu lětuše 16. łužiske rybowe tydźenje. Druhi raz wuži swobodny stat składnosć, tole tež hnydom ze spočatkom sakskeje karpoweje sezony zwjazać. Radworske kupowe towarstwo bě zarjadowanje tónkróć zhromadnje z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska organizowało. Ze serbskim „Witajće k nam“ kaž tež z chlěbom a selu je předsydka towarstwa Claudia Maria Steglichowa z dźowku Jettu – wona bě narodnu drastu woblečena, hosći na Radworskej kupje postrowiła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND