Atraktiwnu jězorinu wuwiwać

srjeda, 27. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce stejnišći „Blunjanski nasyp“ (gmejna Halštrowska Hola) a „Šibojski jězor“ (gmejna Sprjewiny Doł) zaměrnje na krajnej marce wuwiwać.

Wojerecy (AK/SN). Nastać maja wuhladna wěža, připrawy pod hołym njebjom a nawjazanje na zjawny wobchad. Wone maja wobstejacej krajnej marce „Zerzawy hózdź“ (njedaloko Złeho Komorowa) a „Energijowy park Hórnikecy“ (njedaloko Wojerec) wudospołnić. Wčera su radźićeljo jězorinoweho zwjazka zakładnemu wobzamknjenju wo dalšim planowanju jednohłósnje přihłosowali.

„Krajne marki maja samopostajowanske znamjenja w jězorinje być. Wysokosć 30 metrow je móžna a skutkowna. Chcemy bjezbarjerny přistup zmóžnić“, po­twjerdźi diplomowa pedagogowka za zahrodnistwo Astrid Subatzus z planowanskeho běrowa Subatzus & Bringmann GbR ze Sucheho Gózda (Dörrwalde) pola Ranja (Großräschen).

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND