Projekty zwoprawdźić

póndźela, 02. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN) Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje chce so strategisce na nowe wašnje dźěła nastajić a wu­směrić. Tole podšmórny jednaćel zwjazka Daniel Just njedawno na čłonskej zhromadźiznje we Wojerecach. „Přichodnje zběramy popłatk za zarjadnistwo a management. Investiwny popłatk porno tomu hižo nic“, rozjasnja Daniel Just. Hospodarske kaž tež personalne planowanje chce zaměrowy zwjazk w nowej strukturje zestajić. Projekty maja so přichodnje jasnišo pomjenować a klasifikować. Wone stanu so „regionalnje a nadregionalje hódnotniše“. „Nowe struktury maja bjez prašenja lěpšiny“, wujasnja Just, „tak management zesylnjamy.“ Projekty maja so zaměrnišo a spěšnišo wotdźěłać. Jasnišo a zawjazujo w detajlu ma so financowanje rjadować. Zawjazane do postupowanja su swójski podźěl a spěchowanje za tak mjenowane naprawy z paragrafa 4 zarjadniskeho dorěčenja za zarjadnistwa Zwjazk-kraje k zwyšenju standarda za sćěhowanje wužiwanja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND