Z nowej technologiju za nowe kwalitne parametry

srjeda, 04. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Twarske dźěła za nowe připrawy k wobdźěłanju jamoweje wody w Čornej Pumpje zdokonjeja předewšěm łužiske předewzaća.  Foto: Jost Schmidtchen Twarske dźěła za nowe připrawy k wobdźěłanju jamoweje wody w Čornej Pumpje zdokonjeja předewšěm łužiske předewzaća. Foto: Jost Schmidtchen

Čorna Pumpa (JoS/SN). Připrawy za wobdźěłanje jamoweje wody słušeja k najstaršim industrijnym twaram ně­hdyšeho kombinata Čorna Pumpa. Po wjace hač 60 lětach systemy za přiwod wody z jamy Wochozy a Wjelcej-juh nětko­ dospołnje wobnowja. Koncern LEAG ma sydom tajkich připrawow. Kóžde lěto wone 400 milionow kubiknych metrow wody klumpaja, we Wochozach je to 89,1 milion. Z toho wjedu 21,4 procenty do Čorneje Pumpy. W jamje Wjelcej-juh je to 67,1 milion kubiknych metrow­ wody, z kotrychž 16,1 procent do Čorneje Pumpy sćelu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND