Štóž so mysle ženić ma ...

wutora, 24. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na Kamjenskich kwasnych wikach prezentowaše Sigrid Bejmina (naprawo) z delnich Sulšec swoje kreatiwnje wuhotowane swěčki.  Foto: Bernd Goldammer Na Kamjenskich kwasnych wikach prezentowaše Sigrid Bejmina (naprawo) z delnich Sulšec swoje kreatiwnje wuhotowane swěčki. Foto: Bernd Goldammer

W zymskim połlěće je lědma hišće kwasow. Ćim bóle pak ći, kotřiž chcedźa so klětu zmandźelić, swój kwas přihotu­ja. Wjele idejow zezběrać móžeš sej na přikład na kwasnych wikach.

Kamjenc (BG/SN). Mjeztym hižo sedmy raz wotměchu so zawčerawšim w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“ kwasne wiki. Hač zeleny, slěborny abo złoty kwas – kóžda starobna skupina je tam pokiwy za swój swjedźeń našła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND