Přesydlenje najnuzniši dypk

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska brunicowy plan za Wochožansku jamu dale pisa. „Hač do kónca lěta 2019 ma naćisk dalepisanja z wobswětowej rozprawu předležeć“, podšmórny dr. Robert Koch, referent fachoweho wobłuka brunicowe planowanje/wobłukowe planowanje saněrowanja, wčera na zwjazkowej zhromadźiznje w Hamoru. Dalewjedźenje wusměrja so po nowym rewěrowym koncepće, kotryž je LEAG kónc měrca za Łužicu předpołožiła. Wuhlowy koncern wzda so w Slepjanskej wosadźe wotbagrowanja Trjebinka, Slepoho-juh, Rownoho a Mułkec, chce pak wosebitu płoninu Miłoraz wužiwać.

Po wobzamknjenju zwjazkoweje zhromadźizny z 22. junija je so procedura zawěsćenja plana zahajiła. „Stejišća k tomu su wot 75 nošerjow zjawnych zajimow dóšli. Načate temy sahaja wot zniženja stawa dnowneje wody přez naslědnu hórnistwowu krajinu hač k škitej před haru a prochom“, Robert Koch rozłoži, „emisiski škit je centralna naležnosć mjenowaneje procedury.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND