Optimizm a winowatosć zakładaj dźěła

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W agrarnym předewzaću Sorabija silěruja Konrad Vcelich, Dominik Šmit a Marko Wićaz (wotlěwa) posyk łukow. Tón wužiwaja  jako dobru zakładnu picu za swoje dejki.  Foto: SN/Maćij Bulank W agrarnym předewzaću Sorabija silěruja Konrad Vcelich, Dominik Šmit a Marko Wićaz (wotlěwa) posyk łukow. Tón wužiwaja jako dobru zakładnu picu za swoje dejki. Foto: SN/Maćij Bulank

Na lětušej hłownej zhromadźiznje Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia bilancowaše předsyda předsydstwa Matej Korjeńk dźěławosć lěta 2016. Te steješe kaž hižo předchadźace lěto pod sylnym wliwom powšitkownych ćežow ratarstwa w Němskej.

Nimo hižo dołho trajaceje krizy při produkciji mloka wobćežuje ratarjow dźeń a mjenje dochodow ze zwičnjenja ratarskich wudźěłkow kaž zorna, rěpika a dalšich pólnych płodow. Tež płaćizny za rězny skót su tajke, zo wužaduja burow lutować a efektiwnje produkować.

Z načasnymi problemami nima so jenož Sorabia rozestajeć, ale nimale wšitke ratarske zawody najwšelakorišich swójskich formow w Němskej. Za Sorabiju je přidatne wužadanje a zdobom nadawk, jej dowěrjenu pódu a kapital akcionarow tak zasadźić, zo hódnoty zachowa a po móžnosći rozmnoži.

Akcionarojo měli sćerpni być a njepowalnu dowěru měć

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Mloko w dobrej kwaliće produkować je bytostny nadawk pola Sorabije. Tole dohladuje Fred Lorenc w Hrańčanskim dejnym kombinaće. Foto: SN/Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND