Młodostnaj za powołanje w ratarstwje so rozsudźiłoj a wukubłanje ...

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Henry Döcke hori so za swoje powołanje ratarja. Njedawne pruwowanje je wuspěšnje złožił. Foto: Andreas Kirschke Henry Döcke hori so za swoje powołanje ratarja. Njedawne pruwowanje je wuspěšnje złožił. Foto: Andreas Kirschke

Pruwowanja staj wonaj wuspěšnje wobstałoj a wuswědčenje dóstałoj. Mjeztym dźěłataj w Radworskim agrarnym předewzaću: Ricardo Krische jako hladar skotu a Henry Döcke jako ratar.

„Na pruwowanje běchmoj derje přihotowanaj. A to přez mnohe tydźenje“, rozprawjataj bywšej wučomnikaj Radworskeho agrarneho předewzaća Ricardo Krische z Radworja a Henry Döcke z Chelna. Kónc awgusta staj wonaj swoje wukubłanje oficialnje zakónčiłoj.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Ricardo Krische wěnuje so najradšo hladanju skotu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND