Z jednym hłosom za Łužicu rěčeć

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce so přichodnje aktiwnje na wuradźowanjach Łužiskeho kruha wjesnjanostow a krajnych radow wobdźěleć. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wutoru na posedźenju měšćanskeje rady. Jako wažne ćežišća přichoda města mjenowaše wón wutwar zwjazkoweje dróhi B 97 mjez Sprjewinym Dołom a Wojerecami, wutwar moderneho spěšneho interneta, dalše infrastrukturne naprawy při Šibojskim jězoru, přetworjenje města, infrastrukturne přizamknjenje Wojerowskeho industrijnišća a přesahowace turistiske wuwiće łužiskeje jězoriny.

„Łužiski kruh konstruktiwnje dźěła. Je wažne w Berlinje a Drježdźanach­ z jednym hłosom za Łužicu rěčeć“, Skora rozłoži, „podpěruju žadanje, Łužicu jako­ modelowy region wuwić. Podpěruju tež namjety, strukturny fonds zarjadować.“ Mjeztym załožeja hospodarski region Łužica tzwr. Towaršnosć ma so zaměrnje wo spěchowanske srědki za naprawy w regionje prócować. „Wona měła ko­ordinaciju a zwoprawdźenje naprawow nawjedować.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND