Zajim za wukubłanje pola LEAG

wutora, 07. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W fachowych kabinetach dóstachu zajimcy dohlad do powołanskeho wukubłanja pola LEAG.  Foto: Jost Schmidtchen W fachowych kabinetach dóstachu zajimcy dohlad do powołanskeho wukubłanja pola LEAG. Foto: Jost Schmidtchen

Dźeń wotewrjenych duri we wukubłanišću koncerna LEAG w Čornej Pumpje je tójšto młodych ludźi wopytało a so tam wo móžnym powołanskim při­chodźe w hórnistwowym zawodźe wobhoniło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Powołanje w hórnistwje nawuknyć je přeco hišće zaměr mnohich młodych ludźi we łužiskim rewěrje. Tole pokaza so minjenu sobotu we wukubłanišću LEAG w Čornej Pumpje. Tam dóstachu šulscy wotchadnicy a dalši zajimcy aktualne informacije wo wukubłanju w přemysło-techniskim a překupskim wobłuku. Pod hesłom „Přez ramjo pohladane“ dóńdźe k wjele rozmołwam mjez wopytowarjemi a tuchwilnymi wučomnikami kaž tež jich wukubłarjemi.

Kaž nawoda wukubłanišća Ingo Fischer rozłoži, předstajichu sobotu jenož powołanja, kotrež wučomnikam po jich wukubłanju dobre šansy na dźěłowych wikach zaručeja. Přetož předewzaće LEAG tuchwilu wjace młodych ludźi wukubłuje, hač same trjeba. Sobotu zbli­žichu zajimcam powołanje mechatroni­karja, industrijneho mechanikarja, elektronikarja za zawodowu techniku, in­dustrijneho překupca a překupca za běrowowy management.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND