Pjeć projektow za Łužicu

wutora, 07. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźijeja so spěchowanja ze stron sakskeho nutřkowneho ministerstwa

Hamor (AK/SN). Srědkow ze spěchowanskeje směrnicy „regionalne wuwiće“ za lěto 2018 nadźija so regionalny planowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska. Za to zapoda sakskemu nutřkownemu ministerstwu pjeć projektow z wulkej prioritu, kaž su to zwjazkowi radźićeljo nětko w Hamorje wobzamknyli.

„Cyłkowne kóšty za projekty wučinjeja něhdźe 300 000 eurow. Spěchowane chcemy 223 000 eurow měć“, rozłoži Thomas Brade z fachoweho wobłuka planowanje brunicy/saněrowanske ramikowe planowanje. Prěnje zapodate přede­wzaće je regionalny koncept wuwića a jednanja „management zwoprawdźenja“ za łužisku jězorinu, kotrež chce zaměrowy­ zwjazk Łužiska jězorina Sakskeje zeskutkownić. Druhi, za Zhorjelski wo­krjes trěbny projekt ma zdźěłać nowu koncepciju wuchowanskich stražow w Zhorjelskim wokrjesu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND