W zajimje ludźi a hospodarstwa w regionje

štwórtk, 02. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Polěpšenje wobchadneho połoženja na awtodróze A 4 a elektri­fikacija železniskeje čary Drježdźany–pólska hranica matej so runočasnje pohonjeć, w zajimje ludźi a hospodarstwa w regionje. To je skupina hornjołužiskich zapósłancow CDU Sakskeho krajneho sejma – Marko Šiman (Budyšin), Heinz Lehmann (Lubij) a Stephan Meyer (Ži­tawa) – wčera na městnym terminje na kromje­ Budyšina rozłožiła.

Fachowcy wočakuja na wuchodnej A 4 w lěće 2019 dwójce telko ćežkich nakładnych awtow kaž 2013, te­hdy bě jich 2,6 milionow. Za wutwar awtodróhi A 4 wobhladuja­ zapósłancy tohodla wotrězk wot hranicy­ hač k třiróžkej Nossen. Runje tak měł namjetowany transport nakładnych awtow z ćahom z Pólskeje přez Drježdźany hač do Deutschenbora sahać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND