Na demonstraciju

srjeda, 08. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Zhorjelc (SN/at). Koncern Siemens chce dźěłopřijimarjam při planowanym wotstronjenju dźěłowych městnow kompromis poskićić, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Z přepołoženjom wěstych dźěłow sparty milinotwar hodźeli so wosebje we wuchodnej Němskej zawody zachować. Wot dotalnych šmórnjenskich planow Siemensa su tež turbinotwarcy w Zhorjelcu potrjecheni. Prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje Jan Otto je skeptiski: „Dotalne plany njeje Siemens dementował, runje tak njepředleža žane jasne wuprajenja nastupajo stejnišća. Ze wšej wótrosću budźemy wo zachowanje Zhorjelskeho zawoda wojować.“ Otto njewuzamkuje, zo koncern spyta jednotliwe twornje mjez sobu wuhrawać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND