Wowčerjoza jednotne rjadowanje

srjeda, 08. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Karow (SN/at). Tři kraje, tři wašnja wobchadźenja z wjelkami. Tomu njesmě dlěje tak być, toho su sej wowčerjo w Němskej přezjedni. Hladajo na aktualne zwadne pady žadaja sej woni jednotne zwjazkowe rjadowanje, kak z „nadpadowacymi wjelkami“ wobchadźeć. Podawki w Sakskej, Durinskej a Mecklenburgsko-Předpomorskej pokazuja, zo zwjazkowe kraje wšelako postupuja a praktikabelne zwoprawdźenje přeco zaso zwrěšća, podšmórny předsyda zjednoćenstwa Němskich krajnych zwjazkow plahowanja wowcow (VDL) Jürgen Lückhoff wčera w mecklenburgskim Karowje. Kaž wón našemu wječornikej wobkrući, bě wowčer w Předpomorskej při wjacorych atakach wulki dźěl swojich wowcow zhubił a sej nětko žada na rubježne zwěrjo třěleć směć. Rozsud pak je ratarske ministerstwo přesunyło. W druhim padźe bě tam wjelk w solarnym parku škodu načinił.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND