Móža hišćeludźi trjebać

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zły Komorow (SN). Turistiska informacija w delnjołužiskim Złym Komorowje zhladuje na wuspěšnu minjenu sezonu. Nimale 2 700 zajimcow wužiwaše lětsa najwšelakoriše poskitki informacije, kotraž zarjaduje nimo klasiskich měšćanskich wuchodźowanjow tež specielne kulinariske abo kolesowarske pućowanja. Tuchwilu tam z dźewjeć wukubłanymi wodźerjemi hromadźe dźěłaja. „Stupacych naprašowanjow dla móžemy zesylnjenje nuznje trjebać“, praji nawodnica Złokomorowskeje turistiskeje informa­cije Diana Lesche.

Na nowych kulinariskich wodźenjach po měsće so wopytowarjo wosebje rady wobdźěleja. Lětsa su tajke hižo 26 razow přewjedli, dwě hišće planuja. „Tež za adwentnički abo hodownički móža zajimcy wosebite zarjadowanje knihować, hdźež móža regionalne wudźěłki woptawać“, nawodnica měni.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND