Slepo z jasnym stejišćom

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Slepo žada sej za potrjechenych wjesnjanow njewotwisnu wujednawarnju, kotraž hórniske škody wobdźěłuje. To pisa komuna w stejišću nastupajo hłowny zawodny plan Wochožanskeje brunicoweje jamy 2018/2019. Z jednym napřećiwnym hłosom je wjetšina gmejnskeje rady stejišćo na posedźenju spočatk měsaca schwaliła.

Slepo (AK/SN). „Prjedy hač hórnistwo płoniny wužiwa, maja so wosebje ležownostne mjena dokumentować“, přispomnja Domowinska župa „Jakub Lorenc­Zalěski“. Za přichodne generacije maja so serbske woznamjenjenja w kartach a z wopisowanjemi­ zawěsćić a so „po­trje­chenym gmejnam, Serbskemu institutej a nam jako rěčnikam narodneje mjeńšiny přewostajić“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND