Nowa technika zmóžnja efektiwniše dźěło

srjeda, 03. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z nowej inowatiwnej točenskej techniku spyta Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa nasypy w tuchwilu zawrjenych kónčinach swojeho  brunicoweho rewěra zhusćeć.  Foto: LMBV/Uwe Steinhuber Z nowej inowatiwnej točenskej techniku spyta Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa nasypy w tuchwilu zawrjenych kónčinach swojeho brunicoweho rewěra zhusćeć. Foto: LMBV/Uwe Steinhuber

Zły Komorow (SN/BŠe). Stupaca dnowna woda we łužiskim brunicowym rewěrje je so zašłe dźesać lět na hižo wužiwanych nasypach wuskutkowała. Wosebje na sewjeru běchu sćěhi toho wulke, wšako su nowe geotechniske wužadanja spontane zesuwanja zemje zawinili. Krótkodobnje dyrbjachu zamołwići kołowokoło Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wjacore płoniny zawrěć. Potrjechenych bě něhdźe 20 000 hektarow zdźěla hižo přistupnych přestrjenjow, kotrež njejsu we wjetšinje hišće dźensa wužiwajomne.

Wot lěta 2011 dźěłaja geologojo a inženjerske běrowy tuž zaměrnje na tym, tereny dołhodobnje zawěsćić. Jako wuspěšne wopokaza so zhusćenje ležownosćow z pomocu rozbuchliny we hłubokosći 20 do 25 metrow. W dwěmaj pilotowymaj projektomaj w lěće 2014 a 2016 su tule naprawu w saněrowanskej kónčinje Bzež (Seese) wuspěšnje praktikowali. Přiwšěm wujewichu so ćeže wosebje hladajo na točensku techniku, kotraž měła lochka, pohibliwa a wukon­liwa być.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND