Wjace zrěčenjow podpisali

srjeda, 03. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

2 132 młodych ludźi za wukubłanje w rjemjesle so rozsudźiło

Drježdźany (SN). Tež kónc minjeneho lěta je pozitiwne wuwiće hladajo na ličbu wučomnikow dale šło. Cyłkownje 2 132 młodych ludźi, mjez nimi 581 žonow, je so hač do kónca decembra za wukubłanske městno we wobłuku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory rozsudźiło a wukubłanje w jednym z wuchodosakskich rjemjeslniskich předewzaćow zahajiło. To je 8,6 procentow wjace hač lěta 2016. Ličba wučomnikow tak hižo pjate lěto za sobu­ přiběra, kaž rjemjeslniska komora zdźěla.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND