Maja dołhodobne wizije za jězorinu

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež hdyž so Rański jězor hakle poněčim z wodu pjelni, je wulki dźěl infrastruktury hižo hotowy a samo wuhotowany. Krasny wuhlad změja wopytowarjo potom bjezposrědnje z měšćanskeho přistawa. Tež hdyž so Rański jězor hakle poněčim z wodu pjelni, je wulki dźěl infrastruktury hižo hotowy a samo wuhotowany. Krasny wuhlad změja wopytowarjo potom bjezposrědnje z měšćanskeho přistawa.

Zaměrowy zwjazk přinošuje k wuwiću turizma na sewjeru Łužicy

Minjene lěta zličichu we łužiskej jězorinje stajnje něhdźe 600 000 přenocowanjow. „Wulka wizija wostawa dale milion přeno­cowanjow wob lěto. Na tym chce jězorinowy zwjazk kruće dźeržeć, a to je docpějomne“, podšmórny nawoda předsydstwa zaměroweho zwjazka Łu­žiska jězorina Braniborskeje Volker Mielchen na njedawnej regionalnej konferency w Hórnikečanskej Energijowej fabrice.

Zaměrowy zwjazk k wuwiću turizma w jězorinje we wulkej měrje přinošuje, Mielchen rjekny. Zaměr je, hač do lěta 2036 jedyn procent wjac přenocowanjow lětnje docpěć. Potenciale widźa zamołwići hłownje we wuwiću turizma za Złokomorowski, Sedlišćanski a Rański jězor. Dołhodobnje je při Złoko­morowskim jězoru (Senftenberger See) 400 000 přenocowanjow na lěto móžnych, je sej nawoda předsydstwa zaměroweho zwjazka wěsty. Při Sedlišćanskim jězoru (Seedlitzer See) móhło jich lětnje 50 000 a při Lejnjanskim (Geiers­walder See) respektiwnje Parcowskim (Partwitzer See) 100 000 być.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Při Rańskim jězoru nastachu loni nowe moderne domy z bydlenjemi, kotrež mó ža chu sej zajimcy kupić abo wotnajeć. Woni změja tuž za někotre lěta dowo lowu atmosferu hnydom před durjemi.
dalši wobraz (2) IBA-terasy hnydom při Rańskim jězoru wabja ludźi k wotpočnjenju. Na nasypje samo hižo wino plahuja. Za něšto lět potom móže Rański jězor zawěsće wjele turistow zbliska a zdaloka přiwabjeć. Bianka Šeferowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND