Za čistudnownu wodu

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ze sylnej točenskej techniku su dźěła ćerjo nowe studnje w Sprjejcach twarili, hdźež zerzawu dnownu wodu zběraja a filtruja, prjedy hač ju w Čornej Pumpje rjedźa. Foto: Jost Schmidtchen Ze sylnej točenskej techniku su dźěła ćerjo nowe studnje w Sprjejcach twarili, hdźež zerzawu dnownu wodu zběraja a filtruja, prjedy hač ju w Čornej Pumpje rjedźa. Foto: Jost Schmidtchen

Twarska naprawa k rozšěrjenju studnjow­ wot dotal štyrjoch na šěsć a rjedźernja dnowneje wody z brunicowych jamow pola Čorneje Pumpy je wotzamknjena. Kóšty a časowy plan su wšitke wobdźělene předewzaća dodźerž­eli.

Grodk/Sprjejcy (JoS/SN). W Sprjejcach (Spreewitz) maja nětko nowe studnje, kotrež maja do Sprjewicy běžacu zerzawu wodu zběrać­ a filtrować. Twar bě wšitkim zamołwitym wulke wužadanje. Dyrbjachu za to nowe trěbne roły kłasć, štož su wot lěta 2015 činili. Štyri króć prěkowachu dróhu, hdźež su wotpowědne sylne železne roły do zemje kładli. Nowe roły zwjazachu z hižo wobstejacymi pře­dewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Wone transportuja dnownu wodu 4,5 kilometrow hač na industrijnišćo w Čornej Pumpje. Tam ju rjedźa, za čož je LEAG hłownje zamołwita.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND