Wudźěłki direktnje předstajić poručenje

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předewzaće Korzymske akwakultury budźe lětsa prěni raz na Mjezynarodnym zelenym tydźenju, hdźež chce swoje wudźěłki kupcam direktnje předstajić. Rybarski mišter Nick Zimmer pokazuje wuběr rybičkowych całtow. Z tajkimi, ale tež ze sakskim pjerskom w piwowym ćěsće a z pječenym filejom pjerska chcedźa w Berlinje přeswědčić.  Foto: SN/Maćij Bulank Předewzaće Korzymske akwakultury budźe lětsa prěni raz na Mjezynarodnym zelenym tydźenju, hdźež chce swoje wudźěłki kupcam direktnje předstajić. Rybarski mišter Nick Zimmer pokazuje wuběr rybičkowych całtow. Z tajkimi, ale tež ze sakskim pjerskom w piwowym ćěsće a z pječenym filejom pjerska chcedźa w Berlinje přeswědčić. Foto: SN/Maćij Bulank

Na 83. zelenym tydźenju mjez wustajerjemi tež nowačk z Hornjeje Łužicy

Budyšin/Berlin (SN/at). Na 83. mjezynarodnym zelenym tydźenju, kotryž za­počnje so pjatk w Berlinje, budźe Bołharska partnerski kraj. Pod hesłom „Aroma słónca“ wabi stat na Balkanje, kiž ma lětsa tež prezidentstwo rady Europskeje unije, w hali 10.2 za tradicionalne ratarske wudźěłki a nadźija so zdobom tójšto nastorkow. Wopytowarjam předstaja produkty, kotrež su so minjene lěta na swětowych wikach jako wysokohódne a wobswětej wotpowědne přesadźili, kaž sad, zeleninu, jogurt, wšelake družiny twarožka, mjasowe a mlokowe delikatesy, wino a dalše žiwidła. Mnozy bołharscy ratarjo, wosebje w małych swójbnych zawodach, inwestuja do biowudźěłkow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND