Zhromadnje na wustajenišću ZSRP

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Delnjej Łužicy hotuja so na lětušu Choćebusku rjemjeslnisku přehladku, kotraž wotměje so tradicionelnje posledni januarski kónc tydźenja. Serbska prezenca je wospjet zaručena.

Choćebuz/Budyšin (SN/at). Ze zhromadnym wustajenišćom je Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) na lětušej Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce 27. a 28. januara dźewjaty raz zastupjeny. Sydom zawodow so w hali 1 wopytowarjam předstaji. „Tónkróć budu zaso tři předewzaća z Hornjeje Łužicy pódla“, wjeseli so organizator Juro Hantška z Brjazyny, „prěni raz mjez nami budźe Budyska firma Nukec stany a plany.“ Jeje mějićel André Wowčer drje fakt jako tajki wobkruća, wobara pak so přećiwo zaćišćej, zo by ze swojimi posłužbami na Choćebuskej přehladce nowačk był. „Smy so tam hižo časćišo wobdźělili. Skerje připadnje smy ze serbskimi rjemjeslnikami wo tym rěčeli, so jich zhromadnemu stejnišću raz přizamknyć. To lětsa pospytamy. Předstajimy wšelake modele infračerwjenych tepjenjow“, André Wowčer rozłožuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND