Niske płaćizny njetyja fairnej produkciji

srjeda, 31. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Přirunanje fascinuje: 122 sedłowych wlečakow połnych ze šokolodu je trěbnych, zo bychu wobydlerjo Budyskeho wokrjesa swoju žadosć za słódkim wob lěto spokojili. To je statistisce widźane 2 920 tonow šokolody, abo wot tafle přez pralinu hač k ryhelej 9,5 kilogramow na hłowu, kaž dźěłarnistwo Žiwidła, požiwadła a hosćency (NGG) Drježdźany-Kamjenica piše. W Budyskim wokrjesu přetrjebuja na lěto dale 7 500 tonow twarožka – 24,5 kilogramow na wobydlerja – a pija 319 000 hekto­litrow piwa – 104 litry na hłowu. Po informaciji dźěłarnistwa NGG podšmórnu tele tři přikłady wuznam žiwidłoweje industrije a rjemjesła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND