Dźělny wuspěch docpěli

srjeda, 31. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na terminje peticiskeho wuběrka Sakskeho krajneho sejma srjedź januara w Malešanskej gmejnje: Čłon a předsydka wobydlerskeje iniciatiwy dr. Jürgen Wengler a Luiza Dučmanowa kaž tež zapósłancaj-wuběrkownikaj Jörg Vieweg (SPD) a Marko Šiman (CDU) při Plusnikečanskej zornowcowej skale (wotlěwa).  Foto: Steffen Unger Na terminje peticiskeho wuběrka Sakskeho krajneho sejma srjedź januara w Malešanskej gmejnje: Čłon a předsydka wobydlerskeje iniciatiwy dr. Jürgen Wengler a Luiza Dučmanowa kaž tež zapósłancaj-wuběrkownikaj Jörg Vieweg (SPD) a Marko Šiman (CDU) při Plusnikečanskej zornowcowej skale (wotlěwa). Foto: Steffen Unger

Z wida peticiskeho wuběrka nowy dialog Plusnikečanskeje skały dla móžny

Přewjele hary wokoło Plusnikečanskeje skały, praja ći jedni, přemało, rjeknu druzy.­ Wšitko je wěc nahlada, a dokelž so wo hospodarsku naležnosć jedna, tež wěc zajimow.

Wona hara nasta ze spočatneho hněwa a starosćow ludnosće wokolnych wsow na słyšomny, zjawny protest. Protest zwurazni wjace hač 600 wobydlerjow w peticiji Sakskemu krajnemu sejmej. Dzěłowa papjera za peticiski wuběrk ma wob­jim jědnaće stron a kopicu problemow za wobsah.

Wumócuja krajinu

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND