Siemens chcył Hornjołužiski koncept

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mnichow (dpa/SN). Nawoda koncerna Siemens Joe Kaeser móhł sej hladajo na planowane zawrjenje Zhorjelskeje twornje za turbiny a z tym zwjazany masiwny wottwar dźěłowych městnow „Hornjo­łužiski industrijowy koncept“ předstajić. Tole rjekny Kaeser wčera do zahajenja hłowneje zhromadźizny koncerna w Mnichowje. Tak by móžno było, zo Zhorjelska twornja hišće wěsty čas pod třěchu Siemens wostanje. Za něšto lět chcył koncern zawod druhemu industrijnemu zwjazkej přirjadować. W tym zwisku dyrbja tež wo nowych wudźěłkach, na přikład wo technologijach składowanja energije, rozmyslować, šef koncerna doda. Při tym matej zwjazkowe a krajne knježerstwo sobu skutkować.

Najebać to pak Kaeser planowany masiwny­ wottwar dźěłowych městnow w milinarnjowej wotnožce zakitowaše. Hladajo na woteběracy wobrot w tym wobłuku a na cyłkowny wuslědk koncerna su tute kročele njewobeńdźomne a samo „nuznje trěbne“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND