Tež w zymje nowe městna

pjatk, 02. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu we wuchodnej Sakskej 4 088 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom sposrědkować. W januaru drje su zawody mjenje swobodnych městnow přizjewili, to pak je typiske za spočatk lěta, měni šef dźěłoweje agentury Thomas Berndt. Najebać zymu su zawody dale zwólniwe nowych sobudźěłaćerjow přistajić.

Tež slěd hospodarskich branšow, z kotrychž poskitki dochadźeja, lědma zadźiwa. Z 902 městnomaj dźěło na čas statistiku nawjeduje. Na druhim městnje steji předźěłace přemysło z 871 městnami. Jeničce w mašinotwarstwje pytaja 160 nowych sobudźěłaćerjow a 150 w metal předźěłacej industriji. Najwjetše wuža­danje za dźěłowu agenturu wostanje, za wotpowědne­ městno prawu wosobu namakać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND