Zmužitosć so wudaniła

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Petra Kupcyna zhladowaše wčera na 25. róčnicu załoženja swojeje šwalčernje a wi taše  mnohich swěrnych wužiwarjow swojich posłužbow a kupcow. Mjez gratulan tami bě tohorunja Worklečanski wjes njanosta Franc Brusk (CDU). Foto: Feliks Haza Petra Kupcyna zhladowaše wčera na 25. róčnicu załoženja swojeje šwalčernje a wi taše mnohich swěrnych wužiwarjow swojich posłužbow a kupcow. Mjez gratulan tami bě tohorunja Worklečanski wjes njanosta Franc Brusk (CDU). Foto: Feliks Haza

Ideja je so skerje z nuzy zrodźiła, bě pak skónčnje prawa kročel. Wčera zhladowaše Petra Kupcyna na 25lětne wobstaće swojeje šwalčernje. Z ćěłom a dušu Worklečanka powołanje šwalče wukonja a je hladajo na serbsku narodnu drastu woprawdźita fachowča.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND