Wuměnjenja za ludźi a skót budu polěpšene

srjeda, 21. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ralbičanska kormjernja swini leži srjedź lěsa do směra na Jitk. Tuchwilu maja tam sydom chlěwow, klětu budźe jich tam jenož hišće šěsć. Foto: Uwe Menschner Ralbičanska kormjernja swini leži srjedź lěsa do směra na Jitk. Tuchwilu maja tam sydom chlěwow, klětu budźe jich tam jenož hišće šěsć. Foto: Uwe Menschner

Ratarske zawody Gröbner z Döbelna chcedźa Ralbičansku kormjernju swini přetwarić

Kónc lěta chcedźa ratarske zawody Gröbner planowane twarske naprawy na ležownosći Ralbičanskeje kormjernje swini zahajić, a hač do kónca lěta 2019 maja wone zwoprawdźene być. To wuswětli prokurist a překupski nawoda zawodow Gröbner Rico Krause na naprašowanje. Žro naprawow je wotstronić tři chlěwy, a na jich městnje matej dwaj nowej nastać. Dalše štyri wobstejace chlěwy chcedźa přetwarić. Město sydom změja potajkim jenož hišće šěsć chlěwow, hdźež změja swinje wjace městna. Předwidźane je mnóstwo skoćatow wot dotal 6 840 na 11 392 powjetšić. Modernizacija ma nimo toho wuskutki na čłowjeka a wobswět pomjeńšić a wuměnjenja skotu polěpšić. Swinje z wjace městna profituja – přichodnje změja telko, zo móža sej same swoju buchtu w chlěwje wupytać.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Swinje měli přichodnje wjace městna w chlěwach dóstać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND