Lutowarnja wupowědźi3 400 zrěčenjow

srjeda, 28. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/BŠe). Fazy z niskej a negatiwnej danju dla su so ramikowe wuměnjenja bankow a lutowarnjow pohubjeńšili. Jasnje niski niwow danje ma wulke wuskutki na zadanjenje (Verzinsung). To tež Budyska wokrjesna lutowarnja tak začuwa. Tuž ma za trěbne, wšitke móžnosće pomjeńšenja kóštow wučerpać – a to tež nastupajo zrěčenja z klientami. Po dołhim rozmyslowanju je Budyska lutowarnja rozsudźiła, dźěl lutowanskich zrěčenjow wupowědźić, kaž z nowinskeje zdźělenki wuchadźa.

S-premijowe lutowanje je jedne z dźesać produktow wokrjesneje lutowarnje. „Bychmy překupske předpisy přešli, jeli poměrnje małej skupinje klientow bjez prawniskeho zawjazka njesprawne lěpšiny zmóžnimy, mjeztym zo wjetšina našich lutowarjow žanu dań njedóstanje“, zakituje sobustaw předsydstwa Gerald ­Iltgen rozsud wokrjesneje lutowarnje. Ta pak jenož w tych padach zrěčenje wupowědźi, hdźež wobsteji po jeje měnjenju zakonske prawo je zakónčić. Wot cyłkownje 18 000 zrěčenjow je to něhdźe 3 400. Te lutowarnja hač do kónca junija wupowědźi. Potrjecheni budu z listom wo tym informowani.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND