Wotpadki z wěstosću za dobre zaměry składować a wužiwać

srjeda, 25. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nahromadźene drjewo a drjewowe wotpadki z pomocu sylneje techniki tak rozkuskuja, zo hodźi so drjewo derje składować a transportować. Za to maja wulke rozkuskowanske mašiny. Na nimale 10 000 kwadratnych metrach móža Missalicy drjewo za pře dźěłanje a dalši transport składować. Missalic wozydłownistwo/Julius Große Nahromadźene drjewo a drjewowe wotpadki z pomocu sylneje techniki tak rozkuskuja, zo hodźi so drjewo derje składować a transportować. Za to maja wulke rozkuskowanske mašiny. Na nimale 10 000 kwadratnych metrach móža Missalicy drjewo za pře dźěłanje a dalši transport składować. Missalic wozydłownistwo/Julius Große

Předewzaće Missale stara so nimo transportow tež wo wotpadki

Wot lěta 2003, jako załoži Mat­thias Missale małe transportowe předewzaće, firma njepřestawajcy rosće. W minjenych lětach je so zawod w Miłoćicach wuwił na při­pó­znate a wuspěšne transportowe pře­de­wzaće. Nimo toho, zo woža nakładne awta­ firmy najwšelakoriše twory, wěnuja so wot lěta 2011 dźeń a bóle tomu, wotpadki składować a předźěłować. We wosebitej formje su so Missalic wusměrili na to, drjewowe wotpadki zběrać, wobdźěłować a dale dawać, zo bychu hišće wužitk žnjeli.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Zo bychu drjewo, kotrež je za tepjernje předwidźane, tež suche wostało, su w Miłoćicach w minjenych měsacach natwarili składy pod třěchu.
dalši wobraz (2) Z wjace hač 30 nakładnymi awtami wo ža Missalic šoferojo twory po swěće.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND