Wosebita pokruta za jubilej

srjeda, 02. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nalěćo je čas wikow. Přichodnu nje­dźe­lu změjemy hnydom dwě jubilejnej zarja­dowani. Tak přeprošuje Krabatowy mlokowy swět w Koćinje na burske wiki. Na Erlichtec dworje w Rěčicach pak změja zahrodowe wiki.

Koćina/Rěčicy (SN/BŠe). Regionalne wudźěłki su mjez kupcami jara prašane. Tomu je tež kóžde lěto na burskich wikach w Koćinje tak. Wjac hač 70 direktnych wikowarjow a rjemjeslnikow ze Sakskeje chce tam přichodnu njedźelu swoje wudźěłki prezentować. Star budźe bjezdwěla jubilejny twarožk, wšako zhladuja w Koćinje na mjeztym 10. burske wiki. Wulka a wosebita twarožkowa pokruta je z prěnich produkciskich dnjow pokazkoweje twarožkarnje Krabatoweho mlokoweho swěta. W Koćinje předźěłuja čerstwe mloko dejkow, kotrež na dworje plahu­ja, hnydom na twarožk abo dalše mlokowe wudźěłki. Jednotliwe wotběhi móža sej ludźo tam kóždy čas wobhladać. Mjeztym wopřijima sortiment twarožkoweje manufaktury něhdźe dwaceći družinow. Mjez nimi su speciality kaž „sušeny čorny młynk“. Tohorunja móža wopytowarjo wikow kreacije twarožka z domizniskich zelow woptawać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND