Protest přećiwo mostej přez doł Sprjewje

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wobswětoškitarjo a wobydlerjo gmejny Sprjewiny Doł diskutowachu njedźelu wo předwidźanym nowym mosće.  Foto: Jost Schmidtchen Wobswětoškitarjo a wobydlerjo gmejny Sprjewiny Doł diskutowachu njedźelu wo předwidźanym nowym mosće. Foto: Jost Schmidtchen

Sprjejcy (JoS/SN). Druhi twarski wotrězk Sprjewineje dróhi dale a bóle zrawi. Tuchwilu přewjeduja proceduru zawěsćenja twarskeho plana. Wotpowědne podłožki su na tamnišim gmejnskim zarjedźe zjawnje přistupne. Wobstatk dróhotwarskich dźěłow je 600 metrow dołhi móst, kotryž ma doł Sprjewje přeprěčić. Přećiwo twarej dróhi a mosta je Sprjejčanska wobswětowa skupina minjenu njedźelu protestowała. A to na městnje, hdźež ma móst nastać. Po słowach akterki Ursule Eichendorff dźe wo to, kolesowarjam wuwědomić, zo njeje móst trěbny. „Sprjewiny doł sewjernje Sprjejc je krajinowy juwel gmejny, rěčna łučina je jedna z najrjeńšich podłu nadregionalneje kolesowanskeje šćežki a zdobom wobstatk. europskeje přirodoškitneje kónčiny. Tu kruće škitane wudry a njetopyrje su nětko wosebje wohrožene. Wulki móst by tónle paradiz zničił.“ Po nahledźe wobswětoškitarjow njeje Sprjewina dróha hižo trěbna. Přičina toho su aktualne wobchadne prognozy. Dale eksistuje nowy wukonliwy železniski zwisk mjez industrijnymaj stejnišćomaj Čornej Pumpu a Hamorom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND