Noweju čłonow přiwzali poručenje

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski kulturny turizm aktiwity w regionje zaměrnje podpěruje

Budyšin/Slepo (SN/BŠe). Towarstwo Serbski kulturny turizm ličbu swojich čłonow wobstajnje dale rozšěrja. Wot januara 2018 je mjez nimi Ines Henichowa z Ra­dworskeho Haja, kotraž poskića wodźenja po Budyšinje. Poskitk wšak njeje nowy, wot septembra 2000 do měrca 2001 absolwowaše wona wukubłanje na wodźerku. A wot toho časa tež zajimcam sprjewine město spřistupnja. Wot lěta 2005 hotowaše so za to ewangelsku narodnu drastu, wot lěta 2012 katolsku. Wodźenja pak přewjeduje w němskej rěči. Henichowa pochadźa ze swójby ze serbskimi korjenjemi. Serbsce rěčeć pak je hakle w šuli nawuknyła. Prawidłownje kemši a za swjedźenje woblěka so wona mjeztym serbsku katolsku narodnu drastu. Turistam kaž tež wobydlerjam Budyšina so to lubi. Před lětdźesatkami dźě słušeše drasta hišće k zwučenemu wobrazej. Dźensa je rědka a něšto wosebite. „Poskitk měšćanskich wodźenjow pak chcu kusk po kusku dale wutwarjeć“, ­měni Ines Henichowa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND