Wjetšu kedźbnosć budźić poručenje

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Politiska přirada ma komunikaciju za zakład dobreho zhromadneho dźěła

Budyšin (SN/BŠe). Politiska přirada Zwjazkoweho zjednoćenstwa srjedźostawskeho hospodarstwa (BVMW) chce komunikaciju z hłownymi zamołwitymi města Budyšina polěpšić. To bě a wo­stanje dale zaměr. Hižo we wólbnym boju­ wo zastojnstwo Budyskeho wyšeho měšćanosty bě dialog jedne z hłownych žadanjow. Kaž pak nawoda wokrjesneho zwjazka BVMW Wilfried Rosenberg podšmórnje, njeje so połoženje polěpšiło. Tuž so akterojo rozsudźichu za to komunalne forumy přewjesć, zo bychu w intensiwnych diskusijach z Budyskim wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD) kedźbnosć zbudźili. Wšako podarmo njerěka, zo su wukony srjedźneho stawa hłowny stołp hospodarstwa. Minjeny tydźeń přewjedźe BVMW druhi tajki forum, hdźež su wo temach rěčeli, kotrež předewzaćelow sprjewineho města zaběraja. Na přikład bě to směrodajny program města, na kotrymž tuchwilu dźěłaja. Proces jeho nastaća firmownikow scyła njespokoja. Budyske towarstwa dóstachu namołwu, swoje ideje za­po­dać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND