Třěšna marka dale a wukonliwiša

srjeda, 23. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Marka Błóta zjednoća pod jednej třěchu naj­wšelakoriše aktiwity. Jedne z ćežišćow je předewzaćelskeho razu. 1 500 certifikowanych błótowskich wudźěł­kow marku wužiwa.

Lubin (SN/BŠe). Třěšna marka Błóta je přewšo wukonliwa a wšelakora. Wo tym zhonichu zajimcy njedawno na hłownej zhromadźiznje Błótowskeho towarstwa w Lubinje. Něhdźe 1 500 certifikowanych wudźěłkow a posłužbow cyłkownje 125 předewzaćow marku mjeztym wužiwa a docpě loni wobrot 33 milionow eurow. K wjerškam prezentacijow produktow słušachu mjez druhim Mjezynarodny zele­ny tydźeń w Berlinje, jědnaće pře­wje­dźenych Błótowskich wikow a Błótowski kórkowy swjedźeń. Wo tym in­formo­waše nětko Błótowske towarstwo, kotrež je minjene lěto bilancowało. K naj­waž­ni­šim aktiwitam přiličeja zamołwići zhro­madne nowinarske terminy z předewzaćemi, kotrež zeleninu plahuja abo předźěłuja, k čemuž słušatej na přikład len a lany wolij.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND