Za idejemi Łužičanow pytać

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwk mjez podpěraćelemi a wot­pokazowarjemi brunicy we Łužicy njemóže prawy puć być. Na zarjadowanju w Złym Komorowje bě dožiwić, zo lu­dźo­ započinaja wo tym rozmyslować.

Zły Komorow (SN/at). W dotal skerje rigo­roznych rozestajenjach za abo přećiwo brunicy so zastupjerjo wobeju stron přehusto njeprašeja, kotre měnjenje lud­nosć­ k tomu ma. Runje tak mnohich ludźi­ wuraz „strukturna změna“ zamyla. Přiležnosć to braniborskej załožbje Rosy Luxemburg, minjenu srjedu na diskusiju w rjedźe Lisa-kofejownja do Złeho Komorowa přeprosyć.

Organizatorojo zwěsćichu mjez publikumom překwapjacu kritisko-pozitiwnu naladu. Dobje zničenja łužiskeje krajiny wudobywanja wuhla dla dyrbi tajka sćěhować, kotraž sej žiwjensku rum bóle waži a zachowuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND