Za idejemi Łužičanow pytać

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwk mjez podpěraćelemi a wot­pokazowarjemi brunicy we Łužicy njemóže prawy puć być. Na zarjadowanju w Złym Komorowje bě dožiwić, zo lu­dźo­ započinaja wo tym rozmyslować.

Zły Komorow (SN/at). W dotal skerje rigo­roznych rozestajenjach za abo přećiwo brunicy so zastupjerjo wobeju stron přehusto njeprašeja, kotre měnjenje lud­nosć­ k tomu ma. Runje tak mnohich ludźi­ wuraz „strukturna změna“ zamyla. Přiležnosć to braniborskej załožbje Rosy Luxemburg, minjenu srjedu na diskusiju w rjedźe Lisa-kofejownja do Złeho Komorowa přeprosyć.

Organizatorojo zwěsćichu mjez publikumom překwapjacu kritisko-pozitiwnu naladu. Dobje zničenja łužiskeje krajiny wudobywanja wuhla dla dyrbi tajka sćěhować, kotraž sej žiwjensku rum bóle waži a zachowuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND