Rozšěrja „Serbske impresije“

wutora, 17. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Regionalny zwjazk Hornja łužica-Delnja Šleska z nowym planom

Budyšin (AK/SN). Při zdźěłanju regio­nalneho plana Hornja Łužica-Delnja Šleska je so přichodna rozsudna faza zahajiła, po tym zo běchu minjeny čas wot­powědne stejišća wšelakich zamołwitych wotwažowali. „Smy wšitke změny zadźěłali, a regionalny plan nětko jako naćisk předleži.“ To zdźěli Jörg Weichler, nawoda fachoweho wobłuka za regionalne planowanje w Regionalnym planowanskim zwjazku Hornja Łužica-Delnja Šleska, na minjenym posedźenju zwjazka. Dotal wotewrjene je prašenje „wětroweje energije“. Tam njeje planowanje móžnych stej­nišćow hišće wotzamknjene. To samsne płaći za wšelake přirodoškitne prašenja. Planowanski zwjazk, tak Jörg Weichler wuzběhny, by sej wjace pod­pěry ze stron sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo přał, wšako je runje tu hišće tójšto wotewrjenych prašenjow. Dotal njemóža ani termin dozhotowjenja mjenować, dokelž ma so kóždy jednotliwy wětrnik hladajo na přirodoškit pruwować, nawoda fachoweho wobłuka podšmórny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND