Wodźizny za přichod wuwić

póndźela, 23. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina masterskej planaj schwalił

Nowa Wjes (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina chce Kóšynski nasyp mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom kaž tež Hórnikečanski jězor zaměrnje za přichod wutwarić. Tomu su so radźićeljo zwjazka na swojim minjenym zeńdźenju zawjazali, přihłosujo jednotnje masterskimaj planomaj. W nimaj su za Kóšynski nasyp a za Hórnikečanski jězor­ zawjazowace zaměry zakótwjene. „Nam stej wobaj planaj nadawk jednać. Chcemy zaručić, zo zaměry woprawdźe docpějemy“, rjekny Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka. Předewšěm Łazowska gmejna je dospołneho zawrjenja Hórnikečanskeho jězora a hórniskotechniskeho saněrowanja dla hač do lěta 2021 bolostnje potrjechena. Wokoło jězora ma kolesowarska šćežka nastać. Próstwu wo spěchowanske srědki z programa Paragraf 4 je gmejna hižo zapodała. Su to srědki za polěpšenje žiwjenskeho standarda w něhdyšich hórniskich kónčinach. Hórnikečanski jězor ma so zaso z přirodnym měrnym wotpočnišćom stać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND