Wodźizny za přichod wuwić

póndźela, 23. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina masterskej planaj schwalił

Nowa Wjes (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina chce Kóšynski nasyp mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom kaž tež Hórnikečanski jězor zaměrnje za přichod wutwarić. Tomu su so radźićeljo zwjazka na swojim minjenym zeńdźenju zawjazali, přihłosujo jednotnje masterskimaj planomaj. W nimaj su za Kóšynski nasyp a za Hórnikečanski jězor­ zawjazowace zaměry zakótwjene. „Nam stej wobaj planaj nadawk jednać. Chcemy zaručić, zo zaměry woprawdźe docpějemy“, rjekny Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka. Předewšěm Łazowska gmejna je dospołneho zawrjenja Hórnikečanskeho jězora a hórniskotechniskeho saněrowanja dla hač do lěta 2021 bolostnje potrjechena. Wokoło jězora ma kolesowarska šćežka nastać. Próstwu wo spěchowanske srědki z programa Paragraf 4 je gmejna hižo zapodała. Su to srědki za polěpšenje žiwjenskeho standarda w něhdyšich hórniskich kónčinach. Hórnikečanski jězor ma so zaso z přirodnym měrnym wotpočnišćom stać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND