Bórze produkciju zahaja poručenje

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W nowej Kamjenskej tworni zahaja bórze produkciju.  Foto: Uwe Menschner W nowej Kamjenskej tworni zahaja bórze produkciju. Foto: Uwe Menschner

W nowonastawacej tworni Kamjenskeje Deutsche Accumotive na přemysłowej přestrjeni w Bambruchu zatwarjeja a nastajeja tuchwilu hižo prěnje produkciske mašiny. Požadanja zajimcow, předewšěm ze znajomosćemi w elektrotechnice su stoprocentnej dźowce awtotwarca Daimler lubje witane.

Kamjenc (UM/SN). Pomału, ale wěsće připodobnja so woprawdźitosć twarnišća noweje twornje Deutsche Accumotive wobrazej na twarskej tafli před njej. Byrnjež so bagry hišće wjerćeli a krany do wysokosće sahali – wysokotwar na najwjetšim industrijnym twarnišću Hornjeje Łužicy je nimale dokónčeny. „Kaž smy na połoženju zakładneho kamjenja loni wozjewili, zahajimy produkciju w nowej tworni srjedź lěta 2018“, rozłoži medi­jowa rěčnica Daimler AG Elisa Pee. Konkretny termin za to pak wona njepraji. Dołho zawěsće wjac njetraje, wšako je wjac hač połojca lěta hižo nimo. Daimler je maćerny koncern a zdobom najwažniši woteběrar Kamjenskeho zhotowjerja baterijow za elektrojězdźidła Accumotive.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND