Razantne wuwiće poručenje

srjeda, 15. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčicy (SN/BŠe). Dźeń a raznišeje diskusije wjelka dla je kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ ze sydłom na Rěčičanskim Erlichtec dworje wčera na nowinsku rozmołwu prosył a aktualne ličby rozpřestrěća předstajił. Mjeztym je po cyłej zwjazkowej republice 60 wjelčich črjódow a 18 porikow dopokazanych. Na aktualnym monitoringu za 2018/ 2019 ­tuchwilu dźěłaja. „Wjelče lěto dźě wot 1. meje do 30. apryla traje“, rozłoži wědomostnica Lupus-instituta za wjelči monitoring a slědźenje w Němskej Ilka Reinhardt. W lěće 1996 běchu prěnje pokazki na wjelka we Łužicy. Wot toho časa ličba pomału přiběraše, mjeztym pak wobkedźbuja fachowcy razantne wuwiće.

Zo je we Łužicy wjelča populacija wusko zasydlena, Ilka Reinhardt wobkrućić nochcyše. Po jeje słowach pytaja sej wjelki teritorij stajnje po tym, kelko cyroby tam nańdu. „Runje tak trjebaja wone wěsty schow, hdźež móža jich młodźata woměrje wotrosć“, wědomostnica wu­zběhny. Wulkosće teritorijow w Europje chabłaja mjez 100 a 1 000 kwadratnymi kilometrami a rozeznawaja so jeničce po tym, kelko cyroby tam za cyłu črjódu je.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND