Petrick: Přejemy sej, zo LMBV bórze zaso dźe

štwórtk, 16. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wokoło Hórnikečanskeho jězora steja wšudźe twarske płoty z pokazkami na strach zesunjenja pódy.  Foto: Andreas Kirschke Wokoło Hórnikečanskeho jězora steja wšudźe twarske płoty z pokazkami na strach zesunjenja pódy. Foto: Andreas Kirschke

Hórnikečanski jězor wot lěta 2014 saněruja – Towarstwo Rebelojo Hórnikečanskeho jězora wojuje wo spěšne wožiwjenje

Hač do lěta 2021 wostanje Hórnike­čanski jězor zawrjeny. Přičina su saněrowanske dźěła Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). Towarstwo Rebelojo Hórnikečanskeho jězora wojuje wo woló­ženja a wo bórzomne znowawožiwjenje jězora. Wo wudobyćach, dalšich zaměrach a předewzaćach je so Andreas Kirschke z předsydu Rebelow Wernerom Petrickom rozmołwjał.

Wjacore lěta hižo zasadźeće so za to, dźěl južneho přibrjoha wot měrca do septembra za kupanje spřistupnić. Što sće dotal docpěli?

W. Petrick: Bohužel ničo. Kóžde lěto stajamy próstwu Sakskemu wyšemu hór­nistwowemu zarjadej. W zhromadnym wuradźowanju z nim, z LMBV kaž tež ze sakskim hospodarskim ministerstwom 23. junija 2016 běchu nam při­powědźili, zo chcedźa Wulkoždźarow­ski přibrjóh klětu za kupanje wotewrěć. Hač k tomu dóńdźe, wotwisuje wot toho, hač fachowcy wyšeho hórnistwoweho zarjada nowe dopóznaća geotechniki akcep­tuja a zwoprawdźa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND